ลูกจ้างประจำ

 

 

นายชัยสุวัฒน์ ว่องไว
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป (บ 1)
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11489

นางกิตติ์ชญาห์ รักชาติ
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป (บ 2)
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11489